הכנס שם או מספר חזה:

ניתן להעביר עמודים עם מקשי החצים

סגור