23
ינואר
2011

ישראמן נגב 2011 - התמונות

מקום: אילת
ענף: צילום ריצה
שעת כינוס: 06:00

ישראמן נגב 2011 - התמונות

| שתף |

תמונות מישראמן נגב 2011

"צלם אותי"

"צלם אותי"

זינוק Kickoff

זינוק איש ברזל מלא בלבד 
Kickoff full Ironman

תאריך: 22/01/2011 14:31:41
גודל: 95

 

 

שחייה Swim

שחיה מקצה חצי ואיש ברזל
Swim half and full

תאריך: 22/01/2011 15:10:43
גודל: 2814

 

 

שחיה ילדים Swim Children

יציאה מהמיים קבוצות הילדים ונוער 
Children and youth swim

תאריך: 22/01/2011 15:32:38
גודל: 498
 

תחילת רכיבה Bicycle Beginning

19 קילומטר מתחילת הרכיבה 
19 KM from the ride start

תאריך: 22/01/2011 16:01:27
גודל: 1610
 

תחילת רכיבה Bicycle Finish

תאריך: 22/01/2011 17:00:52
גודל: 3100
 

ריצה Run

ריצה איש וחצי איש ברזל
Run from half and full Ironman groups

תאריך: 22/01/2011 17:40:32
גודל: 3472
 

ריצה נחושים במיוחד 
Run most persistence

ריצה איש וחצי איש ברזל על ציר אבוקדו החל מ 21:50 
Runers on Avocado track starting 21:50

תאריך: 22/01/2011 17:45:48
גודל: 90

 

סגור