20
אפריל
2012

מרוץ א.ל. ספרא ה – 1

מקום: אצטדיון האתלטיקה הדר יוסף
מנהל: SPORTWEB
הרשמה מוקדמת עד: 15/03/2012 12:00
ענף: ריצה
שעת כינוס: 06:00
הרשמה מאוחרת עד: 18/04/2012 20:00
מפת האירוע
מקצה
10 ק"מ תחרותי

מרחק 10 ק"מ | שעת התחלה 08:30 |

תוצאות

מקצה
5 ק"מ תחרותי

מרחק 5 ק"מ | שעת התחלה 08:00 |

תוצאות

מקצה
2 ק"מ תחרותי עד גיל 16

מרחק 2 ק"מ | שעת התחלה 09:40 |

תוצאות

מקצה
400 מ' ילדים

מרחק 400 מ' | שעת התחלה 10:15 |

תוצאות

תקנון

תקנון והצהרת בריאות

עם הרשמתכם לאירוע באתר האינטרנט הנכם מסירים אחריות מהמארגנים והנכם מצהירים כי הנכם כשירים להשתתף במירוץ.

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:
1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
הורה יציין בהערות למעלה כי הוא מאשר השתתפות ילדו.

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.
כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. 

סגור