16
מרץ
2018

מרוץ דימונה טבע טק

מקום: דימונה
מנהל: החברה למתנ"סים
ענף: ריצה
מקצה
10 ק"מ

מרחק 10 ק"מ | שעת התחלה 8:00 |

מקצה
5 ק"מ

מרחק 5 ק"מ | שעת התחלה 08:40 |

מקצה
21.1 ק"מ

מרחק 21.1 ק"מ | שעת התחלה 07:30 |

מקצה
2 ק"מ

מרחק 2 ק"מ |

תקנון

סגור