8
מאי
2012

מרוץ חיפה 2012

מקום: חיפה
מנהל: SPORTWEB
הרשמה מוקדמת עד: 29/04/2012 22:00
ענף: ריצה
שעת כינוס: 13:00
הרשמה מאוחרת עד: 07/05/2012 12:00
מפת האירוע
מקצה
10 ק"מ ריצה

מרחק 10 ק"מ | שעת התחלה 17:30 |

תוצאות

תקנון

תקנון והצהרת בריאות

 

עם הרשמתכם לאירוע באתר האינטרנט הנכם מסירים אחריות מהמארגנים והנכם מצהירים כי הנכם כשירים להשתתף במירוץ.

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:
1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
הורה יציין בהערות למעלה כי הוא מאשר השתתפות ילדו.

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.
כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. 

 

 

מדיניות הרשמה וביטולים

* אין הרשמה ביום האירוע למקצה 10 ק"מ 
* אי החזרת השבב תגרור חיוב אוטומטי של כרטיס האשראי בסך של 100 ש"ח
* חלוקת ערכות המשתתף למרוץ התחרותי תהיה ביום המרוץ בגן האם החל מהשעה 14:00
* מספר הנרשמים מוגבל 
* מועד סגירת ההרשמה -06/05/2012 בשעה 12:00 , או במילוי מכסת הרצים 
* לביטול הרשמה יש לשלוח את טופס הביטול למייל info@sportweb.co.il
* עד 20/04/2012 בשעה 12:00 ביטול הרשמה כרוך בדמי ביטול: 20 ש"ח . לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל את ההרשמה מכל סיבה שהיא.
* ניתן לשנות מקצה ללא עלות עד 20/4/2012, לאחר מכן שינוי מקצה כרוך בעמלה של 10 ש"ח. להורדת טופס שינויים

* לאחר מועד זה - אין דמי החזר על ביטול מכל סיבה שהיא.

סגור