3
מאי
2019

מרוץ יאנוח ג'ת 2019

מקום: יאנוח ג'ת
מנהל: גאנם ביסאן
ענף: ריצה
מקצה
2 ק"מ תחרותי

מרחק 2 ק"מ |

רשימת משתתפים

מקצה
2 ק"מ עממי

מרחק 2 ק"מ |

רשימת משתתפים

מקצה
5 ק"מ תחרותי

מרחק 5 ק"מ |

רשימת משתתפים

מקצה
עממי 5 ק"מ

מרחק 5 ק"מ |

רשימת משתתפים

מקצה
תחרותי 10 ק"מ
מקצה
אופנים 5 ק"מ

מרוץ יאנוח ג'ת 2019

| שתף |
סגור