3
מאי
2019

מרוץ יאנוח ג'ת 2019

מקום: יאנוח ג'ת
מנהל: גאנם ביסאן
ענף: ריצה

מרוץ יאנוח ג'ת 2019

מס"ד שם פרטי שם משפחה שנת לידה מין מועדון
1 סמר ביסאן 1977 נקבה -ללא מועדון-
2 מרזוק ביסאן 1960 זכר -ללא מועדון-
3 אמלה ביסאן 1962 זכר -ללא מועדון-
4 עפיפה ביסאן 1981 נקבה מתנ"ס יאנוח ג'ת
5 לירן ביסאן 2012 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
6 ארז ביסאן 2012 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
7 מופיד חשאן 2007 זכר -ללא מועדון-
8 דנא חשאן 2011 נקבה -ללא מועדון-
9 גוליה חשאן ביסאן 1985 נקבה -ללא מועדון-
10 רימה ביסאן 1994 נקבה -ללא מועדון-
11 מנאל חטיב 1982 נקבה מתנ"ס יאנוח ג'ת
12 איה חטיב 2013 נקבה מתנ"ס יאנוח ג'ת
13 סלמאן חטיב 2009 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
14 ראם חטיב 2017 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
15 גולן ביסאן 2011 זכר -ללא מועדון-
16 קארין שמא 1998 נקבה -ללא מועדון-
17 עקל שמא 1968 זכר -ללא מועדון-
18 כוותר שמא 1970 נקבה -ללא מועדון-
19 אייהם ביסאן 2013 זכר -ללא מועדון-
20 טארק עביד 1987 זכר -ללא מועדון-
21 ריעאן עביד 1986 נקבה -ללא מועדון-
22 מירה ביסאן 1996 זכר -ללא מועדון-
23 סארה ביסאן 1989 נקבה -ללא מועדון-
24 יאנה ביסאן 2017 נקבה -ללא מועדון-
25 פאיק ביסאן 1959 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
26 ג'וד ביסאן 2013 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
27 מילא ביסאן 2013 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
28 רינה ביסאן 1986 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
29 פהים ביסאן 1955 זכר -ללא מועדון-
30 גסאן ביסאן 1971 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
31 ריאן ביסאן 2010 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
32 עולא ביסאן 1978 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
33 לימאר ביסאן 2010 נקבה -ללא מועדון-
34 לובנה ביסאן 1975 נקבה -ללא מועדון-
35 ניהאד סעב 2000 זכר -ללא מועדון-
36 יולין חאזם ביסאן 2009 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
37 גורי ביסאן 2018 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
38 פאדל ביסאן 1989 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
39 מנאל ביסאן 1995 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
40 זאיד עביד 1970 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
41 סארה עביד 1970 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
42 גמילה עביד 2001 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
43 קינאן עביד 2009 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
44 מוראד עביד 2013 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
45 ואאל ביסאן 1982 זכר -ללא מועדון-
46 יהודה דרור 1966 זכר רצי אם המושבות
47 סיואר עימראן 1994 נקבה אופקים לעתיד מגאר
48 איחלאס עימראן 1973 נקבה אופקים לעתיד מגאר
49 רימא גהשאן 1991 נקבה אופקים לעתיד מגאר
50 נסרין פוארסה 1976 נקבה אופקים לעתיד מגאר
51 מיאדה סעד 1980 נקבה מתנ"ס יאנוח ג'ת
52 ג'ון מועלם 1961 זכר מועצה מקומית יאנוח גת
53 טאלה מלחם 2004 נקבה מתנ"ס יאנוח ג'ת
54 ראניה מלחם 1978 נקבה מתנ"ס יאנוח ג'ת
55 פאדל חשאן 1986 זכר מתנ"ס ג'וליס
56 כאסב חנגר 1983 זכר מתנ"ס ג'וליס
57 נבין ביסאן 1985 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
58 נדין רשיד ביסאן 2007 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
59 לארא רשיד ביסאן 2009 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
60 גליל גאנם 1981 זכר קרנות השוטרים
61 סראא גאנם 1990 נקבה קרנות השוטרים
62 שפיקה ביבאר 1995 נקבה מרכז נעורים ג'ת
63 מרסאל ביבאר 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
64 אסיל עבדאללה 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
65 נג'ם עביד 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
66 נדין עבאס 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
67 אג'ואן ביבאר 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
68 טליה עג'מיה 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
69 ג'והרה ביבאר 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
70 סארה ביבאר 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
71 מראם ביבאר 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
72 מית'א עבאס 2004 נקבה מרכז נעורים ג'ת
73 ריאן שק'רא 2007 זכר מרכז נעורים ג'ת
74 חסן ביסאן 2006 זכר מרכז נעורים ג'ת
75 אניל ביבאר 2006 זכר מרכז נעורים ג'ת
76 פואז ביבאר 2002 זכר מרכז נעורים ג'ת
77 חמודי ביסאן 2002 זכר מרכז נעורים ג'ת
78 אליא ביסאן 2002 זכר מרכז נעורים ג'ת
79 תימא ביבאר 2004 נקבה מרכז נעורים ג'ת
80 נרדין ביבאר 2004 נקבה מרכז נעורים ג'ת
81 סארה ביסאן 2005 נקבה מרכז נעורים ג'ת
82 ליאל ביבאר 2003 נקבה מרכז נעורים ג'ת
83 רזאן ביסאן 2002 נקבה מרכז נעורים ג'ת
84 רג'ד ביבאר 2003 נקבה מרכז נעורים ג'ת
85 אסאלה ביבאר 2003 נקבה מרכז נעורים ג'ת
86 ליאן ביבאר 2003 נקבה מרכז נעורים ג'ת
87 ירין ביסאן 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
88 עדן ביסאן 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
89 רביע ביסאן 2006 זכר מרכז נעורים ג'ת
90 ראני ביבאר 2005 זכר מרכז נעורים ג'ת
91 שאדי עביד 2005 זכר מרכז נעורים ג'ת
92 מגדי ביבאר 2005 זכר מרכז נעורים ג'ת
93 דן ביסאן 2005 זכר מרכז נעורים ג'ת
94 לוזיאנה ביבאר 2005 נקבה מרכז נעורים ג'ת
95 פאדי ביבאר 2004 זכר מרכז נעורים ג'ת
96 למא ביסאן 2004 נקבה מרכז נעורים ג'ת
97 אכרם בריק 1973 זכר אדרנלין
98 שהד ביסאן 2006 נקבה מרכז נעורים ג'ת
99 רואי עבאס 2001 זכר מרכז נעורים ג'ת
100 בהייה עביד 1957 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
101 גיהאד עביד 1956 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
102 פאיק ביסאן 1959 זכר מתנ"ס ג'ת ינוח
103 מוזיין ביסאן 1965 נקבה מתנ"ס ג'ת ינוח
104 דניאל אבראהים 2004 זכר -ללא מועדון-
105 סופי ביסאן 1987 נקבה מתנ"ס יאנוח ג'ת
106 עליא סיף 1982 נקבה -ללא מועדון-
107 שאדי סיף 2013 זכר -ללא מועדון-
108 רימה סיף 2007 נקבה -ללא מועדון-

ניתן להעביר עמודים עם מקשי החצים

סגור