3
מאי
2019

מרוץ יאנוח ג'ת 2019

מקום: יאנוח ג'ת
מנהל: גאנם ביסאן
ענף: ריצה

מרוץ יאנוח ג'ת 2019

מס"ד שם פרטי שם משפחה שנת לידה מין מועדון
1 כרמל מגאמס 1986 זכר -ללא מועדון-
2 אמיר עלאא ביסאן 2007 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
3 ענאן מפלח ביסאן 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
4 חמודי רפיק חטיב 2006 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
5 אסף תאמר ביסאן 2007 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
6 דן תמיר עסאס 2007 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
7 ראווי ראדי ביסאן 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
8 ראמי סאמי ביסאן 1994 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
9 נגיב נאדר ביסאן 2010 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
10 ריאן גסאן ביסאן 2010 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
11 גדי והיב ביסאן 2011 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
12 יזן עבאס 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
13 דווד והיב ביסאן 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
14 אדיר האיל עביד 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
15 נגיב אמיל ביבאר 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
16 דניאל ראג'י ביסאן 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
17 קינאן מלחם שק'רה 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
18 גאד גלאל ביבאר 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
19 אדם מאלק ביבאר 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
20 רטן מות'קאל עבאס 2009 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
21 מיראס ויסאם סעד 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
22 חמד נמר ביסאן 2009 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
23 גואן שאדי ביסאן 2009 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
24 קיאן נזיה ביבאר 2008 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
25 אסף תאמר ביסאן 2001 זכר מתנ"ס יאנוח ג'ת
26 גוליאן מסאלחה 1998 זכר אופקים לעתיד מגאר
27 נידאל סעד 1983 זכר -ללא מועדון-
28 אייל חסבאני 2009 זכר ביה"ס יסודי ב' יאנוח
29 סקר חבקה 1978 זכר -ללא מועדון-
30 הייתם חבקה 2009 זכר -ללא מועדון-

ניתן להעביר עמודים עם מקשי החצים

סגור