9
נובמבר
2012

מרוץ כוכב יאיר - צור יגאל 2012

מקום: מתנ"ס כוכב יאיר
מנהל: מחלקת הספורט כוכב יאיר
הרשמה מוקדמת עד: 31/10/2012 22:00
ענף: ריצה
שעת כינוס: 07:30
הרשמה מאוחרת עד: 08/11/2012 10:00
מפת האירוע
מקצה
10 ק"מ ריצה

מרחק 10 ק"מ | שעת התחלה 08:40 |

תוצאות

מקצה
5 ק"מ ריצה

מרחק 5 ק"מ | שעת התחלה 08:30 |

תוצאות

מקצה
2.5 ק"מ ריצה לילדים

מרחק 2.5 ק"מ | שעת התחלה 09:45 | מחיר: ₪45, תושב ילד: ₪30

תוצאות

תקנון

תקנון והצהרת בריאות.

הנחיות הרשמה לתושבי כוכב יאיר-צור יגאל

1. רישום ילד למקצה 2.5 ק"מ:

לרישום ילד למקצה 2.5 ק"מ יש לבחור תחת "מקצים והרשמה" את מקצה 2.5 ק"מ. יש למלא את כל שדות החובה, כולל כתובת עדכנית בישוב.
לאחר מכן יש לסמן "תושב ילד" בעלות של 30 ש"ח. אין צורך בשימוש בקופון למקצה זה!

רץ שישתמש בקופון שלא על פי התקנון יוסר מרשימת המשתתפים ולא יוכל להשתתף במרוץ.

2. רישום תושב בוגר ותושב מתחת לגיל 18 למקצה 10 ק"מ ו-5 ק"מ:

על מנת לקבל קופון הנחה לרישום למקצי ה-5 וה-10 יש לשלוח מייל בציון: ת.ז, מקצה, גיל הנרשם, וכתובת עדכנית בישוב.

info@sportweb.co.il

ניתן לפנות גם למתנ"ס כוכב יאיר לקבלת הקופונים.

*רץ שישתמש בקופון שלא על פי התקנון יוסר מרשימת המשתתפים ולא יוכל להשתתף במרוץ.

*לא ינתן זיכוי בדיעבד לתושב שנרשם ולא שלח מייל לקבלת הקופון.

 

יש לקרוא את התקנון. עם הרשמתכם הינכם מאשרים את הסכמתכם לכתוב בתקנון ולתנאי ההישתפות באירוע וכן מצהירים על תקינות בריאותכם כמפורט להלן:

 

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 08/11/2012 בשעה 10:00.

* נוהל ביטולים עד ה- 15/10/2012, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* על מנת לבטל את ההרשמה יש להוריד את טופס הביטולים

* שינוי מקצה - ניתן לעבור מקצה ללא תוספת תשלום עד 15/10/2012 בשעה 10:00. לאחר תאריך זה כל שינוי כרוך בעמלה של 10 ש"ח. להעברת מקצה יש למלא ולשלוח טופס שינויים.

להורדת טופס שינויים

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום סגירת ההרשמה של המירוץ. לאחר סגירת ההרשמה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח טופס שינוי שמקצה כמפורט לעיל.

*שימוש בקופונים יעשה במעמד ההרשמה האינטרנטית בלבד. לא ניתן לקבל זיכוי בדיעבד על אי שימוש בקופון.

* בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.

כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. 


* חובה לרוץ עם מספר החזה שיחולק בקידמת החולצה.
 

* יש להישמע להוראות הסדרנים.

 

* אין כפל פרסים.

 

 


הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:

1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
הורה יציין בהערות למעלה כי הוא מאשר השתתפות ילדו.
 
 *חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.
 
* הרשמה למקצה התחרותי ל-10 ק"מ מותנה מגיל 14.
* הרשמה למקצה התחרותי ל-5 ק"מ מותנה מגיל 12.
 
סגור