23
אפריל
2015

מרוץ כל הנחלים רצים 2015

מקצה
10 ק"מ תחרותי

מרחק 10 ק"מ תחרותי | שעת התחלה 7:30 |

תוצאות

מקצה
5 ק"מ תחרותי

מרחק 5 ק"מ תחרותי | שעת התחלה 7:40 |

תוצאות

מקצה
2 ק"מ תחרותי ילדים עד גיל 14

מרחק 2 ק"מ תחרותי ילדים עד גיל 14 | שעת התחלה 9:00 |

תוצאות

מרוץ כל הנחלים רצים 2015

| שתף |
סגור