23
אפריל
2015

מרוץ כל הנחלים רצים 2015

מרוץ כל הנחלים רצים 2015

מיקום כללי מספר חזה שם מלא מיקום בקטגוריה קטגוריה מועדון תוצאה תמונות
1 2056 גל שחף 1 2kM 00:08:20 תמונות אישיות
2 2029 עמית כהן 2 2kM אס. רמת השרון 00:08:30 תמונות אישיות
3 2055 נועם שורק 3 2kM 00:09:27 תמונות אישיות
4 2021 דרור הופמן 4 2kM 00:10:04 תמונות אישיות
5 2038 איתמר סטופל 5 2kM 00:10:07 תמונות אישיות
6 2001 עדו אלרום 6 2kM Crosbie Crew 00:10:17 תמונות אישיות
7 2063 איתמר פרידמן 7 2kM 00:10:19 תמונות אישיות
8 2014 שקד גרוסמן 1 2kF 00:10:19 תמונות אישיות
9 2019 דניאל דיאמנט 8 2kM 00:10:25 תמונות אישיות
10 2010 עוז ברק 9 2kM 00:10:28 תמונות אישיות
11 2049 דניאל פסל 10 2kM 00:10:29 תמונות אישיות
12 2044 שי פינקלמן 11 2kM 00:10:31 תמונות אישיות
13 2033 נדב לייב 12 2kM 00:10:37 תמונות אישיות
14 2023 נוה הריסון 13 2kM 00:10:40 תמונות אישיות
15 2061 מיכאל שקד 14 2kM 00:10:41 -
16 2039 יונתן עובדיה 15 2kM 00:10:42 -
17 2037 גלעד ניידורף 16 2kM 00:10:50 תמונות אישיות
18 2058 שהם שלום 2 2kF 00:11:08 תמונות אישיות
19 2008 עמית ברזני 3 2kF 00:11:09 תמונות אישיות
20 2057 עומר שטרית 17 2kM 00:11:09 תמונות אישיות
21 2016 מאיה גרסטנפלד 4 2kF 00:11:13 תמונות אישיות
22 2041 יואב עזורי 18 2kM 00:11:14 תמונות אישיות
23 2051 טל צור 5 2kF 00:11:25 תמונות אישיות
24 2036 עוזיאל משרקי 19 2kM 00:11:29 -
25 2017 אלון דגן 20 2kM 00:11:29 תמונות אישיות
26 2027 גאיה זעירא 6 2kF 00:11:30 -
27 2050 קוה צור 21 2kM 00:11:34 תמונות אישיות
28 2045 דניאל פלש 22 2kM 00:11:39 -
29 2022 עינה הופמן 7 2kF 00:11:44 תמונות אישיות
30 2005 אראל בן יאיש 23 2kM 00:11:49 תמונות אישיות
31 2060 נעה שפר 8 2kF 00:11:55 תמונות אישיות
32 2040 דביר עזורי 24 2kM 00:12:07 תמונות אישיות
33 2053 ישראל רטנר 25 2kM 00:12:12 תמונות אישיות
34 2042 אלון פורר 26 2kM 00:12:18 תמונות אישיות
35 2064 שלום הלל 9 2kF 00:12:19 תמונות אישיות
36 2034 אמיתי לרר 27 2kM 00:12:31 -
37 2018 תומר דולב 28 2kM Crosbie Crew 00:12:35 תמונות אישיות
38 2028 איתן חמודות 29 2kM 00:12:38 -
39 2025 איתמר זעירא 30 2kM 00:13:18 תמונות אישיות
40 2002 נעם אלרום 10 2kF Crosbie Crew 00:13:24 תמונות אישיות
41 2062 אילה יונגר 11 2kF 00:13:31 תמונות אישיות
42 2054 נעמה רטנר 12 2kF 00:13:34 תמונות אישיות
43 2013 טליה גוטמן 13 2kF 00:13:41 -
44 2046 אחינעם פלש 14 2kF 00:13:43 תמונות אישיות
45 2031 לשם כהן 31 2kM 00:13:56 תמונות אישיות
46 2015 עמית גרטנר 15 2kF 00:14:01 תמונות אישיות
47 2006 תהל בן יאיש 16 2kF 00:14:16 -
48 2012 שהם ברק 17 2kF 00:14:32 תמונות אישיות
49 2043 שיר פורר 18 2kF 00:14:33 תמונות אישיות
50 2024 רותם הרשקוביץ 19 2kF 00:14:34 -
51 2000 הלל אילוז 20 2kF 00:14:53 תמונות אישיות
52 2052 מעין רוזנברג 21 2kF 00:15:10 תמונות אישיות
53 2048 אראל פסל 32 2kM 00:15:25 תמונות אישיות
54 2059 ישי שפירו 33 2kM 00:16:29 -
55 2065 חסון הלל 22 2kF 00:16:59 תמונות אישיות
56 2066 חסון רני 23 2kF 00:17:01 תמונות אישיות
57 2026 אפרת זעירא 24 2kF 00:17:41 תמונות אישיות
58 2067 חסון הודיה 25 2kF 00:17:55 תמונות אישיות
59 2047 נועם פלש 26 2kF 00:17:57 תמונות אישיות
60 2004 עדי ארבל 27 2kF 00:18:11 תמונות אישיות
61 2035 נעה לרר 28 2kF 00:18:31 תמונות אישיות
62 2003 נגה ארבל 29 2kF 00:19:20 -
63 2032 רביד כהן 34 2kM 00:24:37 -

ניתן להעביר עמודים עם מקשי החצים

סגור