30.05

מרוץ כפר תבור

מקום: כפר תבור
מנהל: עמית שחם
ענף: ריצה
מקצה
תחרותי 2 ק"מ

מרחק 2 | שעת התחלה 18:30 |

רשימת משתתפים

מקצה
מקצה 2 ק"מ עממי

מרחק 2 | שעת התחלה 18:30 |

רשימת משתתפים

מקצה
תחרותי 5 ק"מ

מרחק 5 | שעת התחלה 18:10 |

רשימת משתתפים

מקצה
עממי 5 ק"מ

מרחק 5 | שעת התחלה 18:10 |

רשימת משתתפים

מקצה
אופניים 5 ק"מ עממי

מרחק 5 | שעת התחלה 17:30 |

רשימת משתתפים

תקנון

סגור