0

מרוץ מזכרת בתיה 2019

מקצה
אפרוחים 300 מ'

מרחק 300 | שעת התחלה 09:45 |

רשימת משתתפים

מקצה
2 ק"מ

מרחק 2 | שעת התחלה 08:20 |

רשימת משתתפים

מקצה
5 ק"מ

מרחק 5 | שעת התחלה 07:10 |

רשימת משתתפים

מקצה
10 ק"מ

מרחק 10 | שעת התחלה 07:00 |

רשימת משתתפים

מרוץ מזכרת בתיה 2019

| שתף |
סגור