25
אוקטובר
2019

מרוץ משגב

מקום: משגב
ענף: ריצה

מרוץ משגב

מס"ד שם פרטי שם משפחה שנת לידה מין מועדון
1 אורי אבן שדה 2011 זכר
2 נדב אבן שדה 2013 זכר
3 יותם טפר 2014 זכר
4 אביגיל טפר 2010 נקבה
5 יבגני בלומשטיין 1982 זכר
6 בן בלומשטיין 2011 זכר
7 יגאל קנאפ 1984 זכר
8 אחיה קנאפ 2009 זכר
9 יותם קנאפ 2011 זכר
10 אביתר בן ארי 2015 זכר
11 אוריין מנור 1981 נקבה
12 יובל אברהם 2013 זכר
13 דולב שלמייב 2014 זכר
14 עמיחי מועלם 1979 זכר
15 עדי מועלם 2007 נקבה
16 אופיר מועלם 2009 זכר
17 ינון מועלם 2011 זכר
18 ניצן רוה 2012 זכר
19 טל רוה 1970 זכר
20 הלל פולק 1979 זכר
21 מיטל פולק 1981 נקבה
22 נבו פולק 2007 זכר
23 שי לי פולק 2010 נקבה
24 רותם פולק 2012 נקבה
25 נעם פולק 2016 נקבה
26 עדי גוטרמן 2010 נקבה
27 עידו גוטרמן 2013 נקבה
28 מיכל וינקלר 1982 נקבה
29 אפי וינקלר 1979 זכר
30 אילת-השחר וינקלר 2005 נקבה
31 הוד וינקלר 2007 נקבה
32 יהל וינקלר 2010 זכר
33 ליעם וינקלר 2013 זכר
34 עדי אבנון 2012 נקבה
35 שי לי טל חייט 2013 נקבה
36 נילי בלאט 2015 נקבה
37 יובל בלאט 2015 נקבה
38 שחר בלאט 2014 זכר
39 אורת רוזן 1979 נקבה
40 יובל רוזן 1979 זכר
41 שליו רוזן 2005 זכר
42 רבי"ד רוזן 2007 נקבה
43 נווה רוזן 2009 זכר
44 אייל רוזן 2012 זכר
45 נעה רוזן 2013 נקבה
46 הלל רוזן 2016 נקבה

ניתן להעביר עמודים עם מקשי החצים

סגור