8
מאי
2015

מרוץ שוהם חבל מודיעין 2015

שעת כינוס: 07:00
מקצה
10 ק"מ תחרותי

מרחק 10 ק"מ תחרותי | מחיר: ₪100, חייל: ₪75

תוצאות

מקצה
5 ק"מ תחרותי

מרחק 5 ק"מ תחרותי | מחיר: ₪100, חייל: ₪75

תוצאות

מקצה
2.5 ק"מ תחרותי עד גיל 14

מרחק 2.5 ק"מ תחרותי עד גיל 14 |

תוצאות

מקצה
2.5 ק"מ עממי

מרחק 2.5 ק"מ עממי |

תוצאות

מקצה
300 מ' אפרוחים

מרחק 300 מ' אפרוחים |

תוצאות

מרוץ שוהם חבל מודיעין 2015

| שתף |
סגור