12
אוקטובר
2012

סובב עמק 2012

מקום: רמות מנשה
מנהל: קיבוץ הזורע
ענף: ריצה ורכיבה
מקצה
12 ק"מ ריצה

מרחק 12 ק"מ | שעת התחלה 08:00 |

תוצאות

מקצה
20 ק"מ ריצה

מרחק 20 ק"מ | שעת התחלה 08:00 |

תוצאות

מקצה
30 ק"מ ריצה

מרחק 32 ק"מ | שעת התחלה 08:00 |

תוצאות

מקצה
60 ק"מ ריצה

מרחק 62 ק"מ | שעת התחלה 07:00 |

תוצאות

מקצה
100 ק"מ ריצה

מרחק 100 ק"מ | שעת התחלה 06:00 |

תוצאות

מקצה
160 ק"מ ריצה

מרחק 160 | שעת התחלה 05:00 |

תוצאות

סובב עמק 2012

| שתף |

לתוצאות ותמונות - סובב עמק 2012


צילום: מערכת SPORTWEB

סגור