25
נובמבר
2019

קרני שומרון

מקום: קרני שומרון
ענף: ריצה
מקצה
10 ק"מ תחרותי

מרחק 10 | שעת התחלה 09:00 |

רשימת משתתפים

מקצה
5 ק"מ עממי

מרחק 5 | שעת התחלה 09:20 |

רשימת משתתפים

מקצה
נשים הולכות

מרחק 5 ק"מ | שעת התחלה 09:30 |

רשימת משתתפים

מקצה
מרוץ עגלות

מרחק 1 | שעת התחלה 09:40 |

רשימת משתתפים

מקצה
חולצה

תקנון

תנאי השתתפות באירוע:
1. בעקבות פסיקת בית המשפט על כל משתתף במרוץ 10 ק"מ ומעלה להציג ולחתום על הצהרת בריאות משתתף לפיה הוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. הנכם מתבקשים למסור את הטופס ידנית בעת איסוף ערכת המשתתף. משתתף שלא יביא עימו הצהרת בריאות חתומה, לא יוכל לקבל את ערכת המשתתף ולא יוכל להשתתף במרוץ.

2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.

3. על כן, אני מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.

4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

5. הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה.

6. נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.

7. ידוע לי כי אין כל התחייבות מטעם מארגני המרוץ לזמינות מידות של חולצות המרוץ על פי דרישה במעמד חלוקת הערכות. החולצות מוזמנות מראש ומחולקות על פי זמינות המלאי בכל עת. אנו ממליצים לאסוף את ערכת המשתתף מוקדם ככל הניתן.

נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:
1. משתתף שלא ביטל השתתפותו עד המועד האחרון לביטולים ולא הציג הצהרת השתתפות חתומה עד סיום חלוקת ערכות ההשתתפות, לא יקבל כל החזר על הרשמתו.

2. ההשתתפות מותנית בהרשמה עד שלושה ימים לפני המרוץ או התאריך המצוין באתר המרוץ.

3. נוהל ביטולים - עד שבועיים לפני מועד המרוץ יוחזרו דמי הרישום בניכוי 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא ודמי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

4. לנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יתאפשרו ביטולים בכל מקרה שהוא.
5. שינוי מקצה ניתן לבצע עד שבועיים לפני מועד המרוץ ללא עלות דמי טיפול. לאחר תאריך זה כל שינוי כרוך בעלות של 20 ש"ח.

6. על מנת לבטל / לשנות מקצה יש לשלוח הודעה באימייל ל- shalom@misgav.org.il

7. שימוש בקוד קופון – קוד קופון ניתן לקבוצות וחיילים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.

8. עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש"ח למחיר ההרשמה.

חלוקת פרסים וגביעים
1. בכל הקטגוריות יוענקו גביעים ופרסים.

2. רץ שזכאי לפרס / גביע ולא יהיה נוכח בטקס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

ידוע לי כי בהרשמתי למרוץ הנני מסכים לתקנון המרוץ.

 

 

 

 

סגור