12
דצמבר
2014

VEOLIA Desert Challenge

ענף: ריצה ורכיבה
שעת כינוס: 07:00
מקצה
רכיבה יחיד 35 ק"מ

מרחק 35 ק"מ | שעת התחלה 10:00 |

תוצאות

מקצה
רכיבה יחיד 62 ק"מ

מרחק 62 ק"מ | שעת התחלה 9:30 |

תוצאות

מקצה
מלך ההר - King of Masoa
מקצה
DESERT MAN

מרחק 35 ק"מ רכיבה / 21 ק"מ ריצה / 48 ק"מ רכיבה |

תוצאות

מקצה
זוגות 62 ק"מ

מרחק 62 ק"מ |

תוצאות

מקצה
זוגות 35 ק"מ

מרחק 35 ק"מ |

תוצאות

מקצה
5.7 ק"מ ריצה

מרחק 5.7 ק"מ |

תוצאות

מקצה
10 ק"מ ריצה

מרחק 10 ק"מ |

תוצאות

מקצה
20 ק"מ / 32 ק"מ ריצה

מרחק 20 ק"מ / 32 ק"מ |

תוצאות

VEOLIA Desert Challenge

| שתף |

לתמונות מהאירוע לחץ כאן

                                                                                                         צילום: רונן טופלברג

סגור