20
דצמבר
2013

Veolia Desert Challenge 2013

שעת כינוס: 07:00
מקצה
30 ק"מ ריצה

מרחק 30 ק"מ | שעת התחלה 19:00 |

תוצאות

מקצה
20 ק"מ ריצה

מרחק 20 ק"מ | שעת התחלה 20:00 |

תוצאות

מקצה
10 ק"מ ריצה

מרחק 10 ק"מ | שעת התחלה 20:30 |

תוצאות

מקצה
6 ק"מ ריצה

מרחק 6 ק"מ | שעת התחלה 21:00 |

תוצאות

מקצה
רכיבה זוגות 72 ק"מ

מרחק 72 ק"מ | שעת התחלה 7:00 |

תוצאות

מקצה
רכיבה זוגות 48 ק"מ

מרחק 48 ק"מ | שעת התחלה 07:15 |

תוצאות

מקצה
רכיבה זוגות 24 ק"מ

מרחק 24 ק"מ | שעת התחלה 07:40 |

תוצאות

מקצה
Ultimate Challenge 34

מרחק 10 ק"מ ריצה/24 ק"מ רכיבה | שעת התחלה משתנה |

תוצאות

מקצה
Ultimate Challenge 68

מרחק 20 ק"מ ריצה / 48 ק"מ רכיבה | שעת התחלה משתנה |

תוצאות

מקצה
Ultimate Challenge 102

מרחק 30 ק"מ ריצה / 72 ק"מ רכיבה | שעת התחלה משתנה |

תוצאות

מקצה
400 מ' ילדים

מרחק 400 מ' | שעת התחלה 17:00 |

תוצאות

מקצה
800 מ' ילידי 2006-2007

מרחק 800 מ' | שעת התחלה 17:15 |

תוצאות

מקצה
800 מ' ילידי 2005-2004

מרחק 800 מ' | שעת התחלה 17:40 |

תוצאות

מקצה
800 מ' ילידי 2001-2003

מרחק 800 מ' | שעת התחלה 17:50 |

תוצאות

Veolia Desert Challenge 2013

| שתף |

סגור