המחוזי פסק: בוטלה הדרישה לאישור רפואי

| שתף |

בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק היום כי תבוטל הדרישה למשתתפי מרתון תל-אביב להמציא אישור רפואי

תאריך: 14/12/15, מאת: SPORTWEB

בפסק הדין שניתן היום (שני) בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בראשות סגן הנשיאה יצחק ענבר והשופטים יהודית שבח ושאול שוחט, נקבע כי משתתפים במירוצים ארוכים שאינם תחרותיים לא יחויבו להציג אישור רפואי כתנאי לרישום.

כמו כן, הגדירה הפסיקה מה הוא מרוץ תחרותי: מירוץ תחרותי הוא אירוע שמאורגן על ידי איגודי ספורט (כמו איגוד האתלטיקה) ומשמש כאליפות במקצוע כלשהו. מאידך, אירועים כמו מרתון תל אביב, נחשבים כריצה עממית, שכן אמנם מתבצעת בהם מדידת זמנים, אך ההשתתפות פתוחה לקהל הרחב ואינה דורשת קריטריונים מוקדמים כלשהם. 

בחודש יולי לפני שנה וחצי פסק בית משפט השלום כי עיריית תל אביב, חברת ההפקה "כפיים" וחברת הביטוח הראל יפצו בכ-900 אלף שקל את משפחתו של דוד שלמוביץז"ל, שהתמוטט ומת בריצת חצי המרתון ב-2011. בפסק הדין נקבע גם שמשתתפים יחוייבו להציג אישור רופא כתנאי להשתתפות במרוץ. ההחלטה גרמה לכל הגופים המארגנים וכן את המשתתפים עצמם להתעסק בבירוקרטיה של המצאת האישור הרפואי. רצים רבים ויתרו על ההשתפות בשל כך וכן נוצר עומס על קופות החולים ותחנות רפואת הספורט.

הפסיקה היום השיבה את המצב לקדומותו וכך נכתב בה:  "דרישה גורפת לקבלת אישור רפואי מכל משתתף במרוץ אכן עשויה להגביר את הביטחון האישי אך לעיל ראינו כי לא בהכרח תשיג את מטרתה והיא אף עלולה להטיל נטל כבד מנשוא על רופאי המשפחה וקופות החולים. בתוך כך אף עלולה דרישה כזו למנוע ללא הצדקה את השתתפותם של רבים במרוץ מה שיפגע באינטרס החברתי של קידום אורח חיים בריא ופעילות גופנית בקרב הציבור".

עוד נכתב בפסיקה: "נראה כי אין לחייב באופן גורף משתתפי מרוצים ארוכים שאינם תחרותיים בהמצאה מוקדמת של אישור רפואי. הצורך להביא למודעותו של המשתתף במרוץ את חשיבות מצבו הבריאותי והשלכותיו יקודם, אפוא, באמצעים אחרים, וביניהם הנחיית המשתתפים במרוץ וחיובם לחתום על הצהרת בריאות / שאלון, המנוסחים, ממולאים ומוגשים כהלכה, ודרישה פרטנית להמצאת אישור רפואי ככל שהדבר יתחייב מההצהרה או מהתשובות לשאלון. אמצעים אלה הם סבירים ויעילים, ומאידך גיסא אינם יוצרים הכבדה בלתי סבירה ובהצטרפם למכלול אמצעי הזהירות המתחייבים האחרים, יש בהם כדי ליצור איזון ראוי בין הגנה על המשתתף במרוץ לבין המשך קיומה של הפעילות".

למעשה משמעות פסיקת בית המשפט המחוזי בתל אביב היא שמשתתפי מרתון סמסונג תל אביב 2016,  לא יחוייבו להציג אישור רפואי כתנאי להשתתפותם. פסיקה זו כפי הנראה תשפיע על כלל המרוצים בארץ, וגם אלו לא ידרשו יותר אישור רפואי. יחד עם זאת מציעה הפסיקה נקיטה באמצעים אחרים כמו: שאלון רפואי או חתימה על הצהרת בריאות. בסופו של דבר, האחריות על השתתפות במרוצים חוזרת להיות על המשתתפים עצמם.

לפסק הדין המלא

  • Victah Sailer / photorun.net

סגור