אילו בדיקות רפואיות נדרשים ספורטאים לעשות?

| שתף |

בעקבות פרסום התקנות החדשות של שרת הספורט בנושא בטיחות בספורט, מסביר במאמר הבא ארז סלונים אילו בדיקות ספורטאים צריכים לעשות ומה השיפור והשינוי מן התקנות הקודמות.

תאריך: 10/04/14, מאת: ארז סלונים

על רקע הגידול במספרם של אירועי ספורט עממיים, בשנים האחרונות, העלייה במספר המשתתפים באירועים אלה והתרחשות מספר אירועי פגיעה קשים, במסגרת אירועי ספורט[1], פורסמו לאחרונה תקנות ספורט חדשות, על ידי שרת הספורט. במסגרת תקנות אלה, הורחבו התנאים והדרישות, ביחס לבדיקות רפואיות, של ספורטאים, אשר רשומים באגודות ספורט, בהתאחדות, או באיגוד. הרחבה זו, אינה מחליפה דרישות לקבלת אישורים רפואיים, מצד מארגני אירועי ספורט, חדרי כושר וכד', אשר מחייבים קבלת אישור רפואי מהספורטאים, כתנאי להשתתפות בתחרות, או כניסה לאתר ספורט. ניתן לראות בתקנות החדשות, גישה חיובית של הרגולציה, בתחום בטיחות הספורט, במטרה למנוע תאונות ופגיעות וכן לשפר את הבקרה ואת איכות האמצעים, שמאפשרים לבחון ולנטר את מצבם הבריאותי וכשירותם של ספורטאים, בטרם ביצוע פעילויות ספורט.

פירוט

השינויים בתקנות החדשות

ביום 31.3.14  פורסמו על ידי שרת הספורט, תקנות הספורט (בדיקות רפואיות), התשע"ד – 2014. (להלן: "תקנות הספורט"). בהתאם לתקנות אלה, נדרשים ספורטאים, אשר חברים באגודות ספורט, בהתאחדות, או באיגוד ספורט, לעבור מידי שנה, בדיקות גופניות כלליות וכן למלא שאלון רפואי, כתנאי מוקדם להשתתפות בתחרויות ספורט. בגילאים מסוימים ובענפי ספורט, שנקבעו בתקנות, נדרשים ספורטאים לעבור גם בדיקות רפואיות במאמץ [2] (בדיקה ארגומטרית).

בתקנות הספורט החדשות, שהחליפו תקנות ספורט קודמות, משנות ה- 90, ניתן להצביע על הוספת דרישות, שלא התקיימו בתקנות הישנות:

1.  הורחבה ההגדרה של "בדיקה גופנית כללית". בהגדרה החדשה, יש לכלול בבדיקה הגופנית גם אלקטרוקרדיוגרם במנוחה ושיחה עם רופא, שלא נדרשו בעבר. בהתאם לכך, הורחב טופס 2 שבתוספת הראשונה, ונכללים בו גם דפקים פריפריים והערכה נוירולוגית בסיסית. כמו כן, התווסף מקום להערות הרופא, שלא היה קיים בטופס הקודם.

2. הורחבה ההגדרה של "בדיקה ארגומטרית" מ"בדיקה במאמץ" בתקנות הישנות, ל"בדיקה במאמץ מרבי", בתקנות החדשות.

3. נוספה הגדרה של "ספורטאי", שלא היתה קיימת בתקנות הקודמות.

4. הגדרת "בדיקה תקופתית" בתקנות הישנות, הורחבה ושונתה להגדרה של "שאלון רפואי", אשר מכיל דרישות נוספות על השאלון הקודם, כפי שמפורט בטופס 3 לתוספת הראשונה לתקנות.

5. בדיקות רפואיות לקביעת כשירות, בטרם השתתפות בתחרויות, מחייבות כיום, בנוסף לבדיקה גופנית כללית ובדיקה ארגומטרית, גם מילוי שאלון רפואי. [בתקנות הישנות לא נדרש מילוי שאלון רפואי בשלב מוקדם זה].

6. הוגדלה התדירות של בדיקה גופנית כללית לספורטאים. בתקנות החדשות נדרשת בדיקה רפואית כללית לספורטאי מידי שנה בשנה. בתקנות הקודמות היתה תדירות נמוכה יותר, של בדיקות אלה, לספורטאים עד גיל 35.

7. שונתה התדירות של עריכת בדיקות ארגומטריות, בהתאם לאמור בסעיף 4 לתקנות החדשות. [בתחום זה צומצמה התדירות של הבדיקות הארגומטריות, בהשוואה למצב ששרר בעבר ונקבעה מחדש, על בסיס סוגי הספורט, גילאי הנבדקים ושיקול דעת הרופא הבודק].


ליגות למקומות עבודה

בכל רחבי הארץ יש ליגות למקומות עבודה. כל ליגה מתקיימת בפני עצמה ע"פ מחוזות ורמות ליגה שונות. מבדיקה מדגמית, עולה כי גם בליגות למקומות עבודה, קיימות דרישות לקבלת אישורים רפואיים כתנאי להשתתפות בליגה - דרישות שעולות בקנה אחד עם התקנות. כך למשל, בתקנון "ליגת רצים בעבודה", שהוקמה בשנת 2009, על ידי מרכז "הפועל", נדרש כל משתתף להמציא אישור רפואי מרופא שהינו כשיר לפעילות גופנית מאומצת. מאחר ומדובר בליגות תחרותיות, בהן משתתפות קבוצות ספורט מסוגים שונים, מומלץ לגורמים המארגנים, הקשורים לליגות אלה, ללמוד את התקנות החדשות ולפעול בהתאם להוראות המחייבות.

הצורך בבקרה אישית

מעבר לשינויים האמורים, שאין להמעיט בחשיבותם, אין תחליף לבקרה האישית של כל ספורטאי ולתחושותיו הגופניות, בטרם ובמהלך ביצוע פעילות ספורטיבית. בדיקות רפואיות תקופתיות, מאפשרות לאתר בעיות ונקודות תורפה בריאותיות בנקודות זמן מסוימות. עם זאת, מצבו הבריאותי של אדם, העוסק בספורט, עלול להשתנות, בעת הפעילות, כפונקציה של תזונה, תחושת עייפות, התייבשות, מאמץ רב, כאב ומשתנים נוספים. אשר על כן, נדרש כל ספורטאי להקשיב לגופו, לזהות "תמרורי אזהרה" ולהימנע ממצבים שעלולים לגרום לפגיעה, נפילה ואף התמוטטות.

סיכום

בתקנות הספורט החדשות, המתייחסות לבדיקות רפואיות של ספורטאים, הורחבו הגדרות רלוונטיות ונוספו דרישות בתחום הרפואי, שלא התקיימו בתקנות הספורט הישנות, משנת 1997. המטרה בשינוי תקנות אלה היא לשפר את תהליך זיהוי סיכונים בריאותיים, בטרם ביצוע פעילויות ספורטיביות, על מנת לצמצם התרחשות של פגיעות גופניות, במהלך ולאחר ביצוע פעילויות אלה. תקנות הספורט החדשות מעידות על מגמה חיובית בתחום בטיחות הספורט. מגמה זו, תסייע בשיפור הבקרה המונעת, ביחס לבריאותם של ספורטאים מקצועיים וחובבים וחיזוק העיקרון של שמירת חיי אדם כערך עליון.

 

ארז סלונים

עורך דין ומוסמך בהנדסת בטיחות במשרד עו"ד אורי סלונים, רץ למען ילדי "וראייטי".

 

 

הערות:

[1]למשל:מות ספורטאי, שרץ במסגרת חצי מרתון תל אביב, במרץ 2013, התקף לב ואשפוז במצב קשה של אחד הרצים במרוץ רעננה במרץ 2014, התמוטטות מספר ספורטאים חובבים, במסגרת פעילויות ספורט, בפברואר 2014: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4491292,00.htmlועוד.

[2]בכפוף לתנאי סעיף 4 לתקנות

קישור לקובץ התקנות

  • © Monkey Business - Fotolia.com

סגור