חצי מרתון עמק המעיינות - בחינת נתונים

| שתף |

יורם אהרוני השווה בין זמני החציון של הרצים בישראל לבין זמני חציון במדינות אחרות בעולם. במאמר זה מביא אהרוני נתונים מעניינים על הרצים שהשתתפו בחצי מרתון עמק המעיינות האחרון וכן משנים קודמות. מי מהיר יותר: הישראלים או האמריקאים? מי מוביל באחוזי השתתפות הנשים? הכל במאמר זה.

תאריך: 13/03/11, מאת: יורם אהרוני

הקשר בין מספר הרצים והתפלגות התוצאות בחצי מרתון בקעת בית שאן 

בעשור האחרון אנו עדים לגידול מרשים במספר המשתתפים במירוצים בישראל. את התופעה הזו מנתח אילן זיסר במאמר המתפרסם באתר איילות.
 
לפי הנתונים שהוא מביא מספר התוצאות בחצי מרתון שהתקבלו עלה מ - 1170 ב - 2002 ועד 6632 בשנת 2010. אין במאמר פירוט של התוצאות לאורך השנים אך מצוין כי הזמן החציוני בישראל הוא 1:50:16 (האם זה מקרי שזמן זה תואם כמעט במדויק את החציון של חצי מרתון עמק המעיינות 2010? זיסר לא מספק הסבר כיצד מצא את החציון).

מירוץ בקעת בית-שאן (עמק המעיינות) מתקיים ברציפות משנת 1979 ונתונים מלאים עליו קיימים החל משנת 1981. המירוץ נערך מדי שנה בעונת הסתיו - כחודש לפני מרתון טבריה. היו שנים בהן נערכו בסמוך אליו מירוצים אחרים למרחק של חצי מרתון ומעלה באותה עונה (מירוץ הגליל המערבי, למשל) אך בשנים האחרונות הוא היחיד למרחק זה בתקופה שלפני מרתון טבריה.
טבלה מספר 1 מפרטת את מספר המסיימים במירוץ, חציון התוצאות, מספר הרצים והאחוז שלהם מכלל הרצים מתחת 1:30 שע' ומעל 2:00 שע'.

טבלה מספר 1: נתונים על חצי-מרתון בקעת בית - שאן

 

שנה

זמן חציוני

מספר מסיימים

מספר רצים מעל 2:00 ש'. (בסוגריים: האחוז שלהם מהמסיימים)

 מספר רצים מתחת 1:30 ש' (בסוגריים: האחוז שלהם מהמסיימים)

הערות

2010

1:50:15

2177

610 (28%)

199(9.1%)

 

2009

1:47:07

1624

361 (22.2%)

187 (11.5%)

 

2008

1:45:33

1087

228 (21.0%)

141 (13.0%)

 

2007

1:43:32

971

168 (17.3%)

151 (15.6%)

 

2006

1:42:35

934

130 (13.9)

129 (13.8%)

 

2005

1:49:44

726

214 (29.5)

70 (9.6%)

חם מאד!

2004

1:44:45

713

120 (16.8)

109 (15.3%)

 

2003

1:46:25

449

108 (24.1%)

60 (13.4%)

חם!

2002

1:43:25

383

68 (17.8%)

61 (15.9%)

 

2001

1:42:23

284

39 (13.8%)

54 (19.1%)

 

2000

1:43:13

302

58 (19.2%)

52 (17.2%)

 

1999

1:46:03

276

53 (19.2%)

50 (18.1%)

 

1998

1:45:49

229

55 (24%)

52 (22.7%)

חם!

1997

1:39:58

187

32 (17.1%)

55 (29.4%)

 

1996

1:33:56

172

12 (7.0%)

67  (39.0%)

 

1995

1:37:26

150

16 (10.7%)

53 (35.3%)

 

1994

1:38:02

131

19 (14.5%)

40 (30.5%)

 

1993

1:38:42

139

16 (11.5%)

51 (36.7%)

 

1992

1:31:55

134

5 (3.7%)

57 (42.5%)

 

1991

1:31:09

163

4 (2.5%)

77 (47.2%)

 

1990

1:37:00

158

8 (.5.1%)

47 (29.7%)

חם!

1989

1:34:52

154

8 (5.2%)

61 (39.6%)

 

1988

1:36:06

112

8 (7.1%)

41 (36.6%)

 

1987

1:34:51

160

13 (8.1%)

49 (30.6%)

חם!

1986

1:35:05

208

16 (7.7%)

81 (38.9%)

חם!

1985

1:32:28

166

5 (3%)

80 (48.2%)

גשם קל

1984

1:36:45

203

14 (6.9%)

68 (33.5%)

 

1983*

1:31:15 (1:33:09)

183

7 (8)

(4.4%)

86 (80)

(43.7%)

 

1982*

1:31:59 (1:33:12)

147

4 (7)

(4.8%)

62 (57)

(38.8%)

 

1981*

1:30:41 (1:32:33)

124

13 (14)

 (11.3%)

58 (49)

(39.5%)

 

 

*בשנים 1981 – 1983 היו חסרים 430 מטר למרחק התקני. בסוגריים מופיעה הערכה לפרמטרים שנבדקו במידה שהמרחק היה תקין.

טבלה מספר 2 מציגה את הנתונים מקובצים לפי עשורים.
 
טבלה מספר 2: סיכום חצי מרתון בקעת בית שאן לפי עשורים
 

ממוצעים/עשור

1981 – 1990

1991 – 2000

2001 - 2010

מסיימים

 

161

188

935

מתחת 1:30 ש'

 

61

55

116

מעל 2:00 ש'

 

10

27

205

אחוז תוצאות מתחת 1:30 ש'

 

38.0 (613/1615)

29.4 (554/1883)

12.4 (1161/9348)

אחוז תוצאות  מעל 2:00 ש'

 

6.3 (101/1615)

 14.3(270/1883)

21.9 (2046/9348)

 

מספר הרצים
כפי שניתן לראות בטבלה מספר 1 מספר הרצים נע בין 112 ל – 208 בשנים 1981 - 1997 ומאז 1998 הוא נמצא במגמת עלייה.
 
רצים מתחת 1:30
שלוש פעמים בשנות השמונים היה מספרם 80 - 81 במירוץ אחד. רק בשנת 2004 נשבר שיא זה כאשר מספרם של הרצים בקטגוריה זו הגיע ל - 109. מאז נשבר שיא זה עוד ארבע פעמים והגיע ל - 199 רצים ב - 2010. קצב הגידול של הרצים האלה קטן מקצב הגידול של כלל הרצים ולכן אחוז הרצים האלה קטן מ - 48.2% ב - 1985 ועד 9.1% ב - 2010.

רצים מעל 2:00 ש'
בשנות השמונים והתשעים השתתפו מעט מאד רצים שסיימו את המרחק ביותר משעתיים. החל מ - 1998 כאשר מספר הרצים הכללי מתחיל לעלות, רואים ששיעור הרצים המסיימים את המירוץ ביותר משעתיים הולך ועולה. מ - 6.3% בממוצע בשנות השמונים ועד ליותר מ - 20% בעשור הראשון של שנות ה - 2000.
 
חציון
הזמן החציוני הולך ועולה במקביל לעליית מספר הרצים מ - 1:31:09 בשנת 1991 כאשר סיימו 163 רצים בלבד ועד 1:50:15 ב - 2010 כאשר מספר המסיימים הגיע ל - 2177.
כדאי לציין שזמן מירוצים הוא פרמטר שאינו פתוח באופן שווה לשני הצדדים: אם ממוצע של מירוץ מסוים הוא 1:30 שעות - אפשר שבשנים הבאות ירשמו זמנים איטיים ב - 40 דקות ומעלה מערך זה אך לא אפשריים זמנים מהירים ב - 40 דקות מממוצע זה...
התופעה של עליית אחוז הרצים האיטיים יותר עם עליית מספר הרצים הכללי אינה ייחודית לישראל. בארה"ב ממשיך לעלות מספר הרצים הכללי בחצי מרתון ובמקביל הזמן החציוני הולך ועולה:

טבלה מספר 3: נתונים על חצי מרתון מארה"ב
 

שנה

מספר רצי חצי-מרתון בארה"ב

  זמן חציון גברים

 זמן חציון נשים

2004

 

612,00

1:58:10

2:16:12

2005

658,00

1:58:35

2:17:09

2006

724,00

1:58:07

2:16:33

2007

796,00

1:59:55

2:19:12

2008

900,000

2:00:33

2:19:02

2009

1,113,000

2:00:21

2:19:47

 
 
החציון הגבוה יותר בארה"ב אינו נובע כנראה רק מכך ששם אוכלוסיית הרצים גדולה הרבה יותר (יותר מפי 100 מאשר בישראל) אלא גם מכך שיש שם לגיטימיות לתוצאות של יותר משלוש שעות, תוצאות שהן על גבול ההליכה (מהירות ממוצעת של 7 קמ"ש ומטה). תופעה זו לא הייתה מוכרת במירוץ בקעת בית שאן עד השנים האחרונות אבל ככל שעולה מספר הרצים מצטרפים גם כמה רצים בקטגוריה זו. ב - 2010 סיימו שניים בבקעת בית שאן בזמן של יותר משלוש שעות. יש בארה"ב מספר מירוצים עם כמה אלפי משתתפים המסיימים ביותר משלוש שעות והם מהווים יותר מ - 20% מהמסיימים באותם מירוצים. השתתפות של רצים/הלכים כאלה מחייבת סגירה כבישים לתנועת כלי רכב לזמן ממושך יותר, לא דבר של מה בכך. יש מירוצים בהם מצוין במפורש מהו זמן נעילת המירוץ. למשל : בחצי מרתון אנסחדה, הולנד - 2:30 שעות.
נקודה נוספת שצריך לקחת בחשבון: לפעמים מרוצי חצי מרתון נערכים במקביל למירוצי מרתון (כמו בירושלים ותל אביב, למשל) ואז חלק מהרצים הטובים משתתפים במרתון המלא. דוגמה: בעיר דולות' במינסוטה בארה"ב הוזנק חצי מרתון בשנת 2005, כשעה לפני המרתון המלא. הרי התפלגות התוצאות:
 

מתחת 1:30  

1:30 – 2:00  

2:00 – 2:30   

מעל 2:30       

176 (4%)

1823 (38%)

2187 (45%)

641 (13%)

 
ישנם גם מירוצים עם מספר משתתפים של כמה מאות בלבד שרמת התוצאות בהם אינה גבוהה. לדוגמה: במירוץ "Dirty Half Marathon" באורגון, ארה"ב, בשנת 2009 סיימו 684 רצים, מהם 26 בלבד מתחת לזמן של 1:30 שע', 363 מעל שעתיים (53.1%) ו – 22 מהם בזמן של יותר משלוש שעות.
נקודות מעניינות נוספות מארה"ב:
1) בשנת 2002 שיעור הנשים והגברים שסיימו חצי מרתון היה כמעט זהה (49% נשים). ב – 2009 הנשים הוו 57%.

2) הגיל החציוני של הגברים מסיימי חצי מרתון בארה"ב לא השתנה מ – 2002 ועד 2009 והוא עומד על 38.9 שנים. בקרב הנשים יש עלייה קלה מ - 34.9 ל – 35.8.

3) בחצאי מרתון בארה"ב בשנת 2009 בהם השתתפו 2000 רצים ומעלה לא נרשמו זמני חציון טובים יותר מאשר בבקעת בית שאן ב - 2010 ( כזכור, 2177 מסיימים, חציון 1:50:15).
החמישה המובילים בקטגוריה זו:

שם המירוץ

זמן חציון

אחוז גברים

Dexter Ann Arbor

1:55:35

57%

NYRR: Manhattan

1:56:30

62%

NYRR: Bronx

1:56:36

62%

NYRR: Staten Island

1:56:47

59%

B.A.A.

1:57:43

 

 

 
רואים כאן קשר ברור בין החציון לבין האחוז שמהווים הגברים מבין המסיימים. בבקעת בית שאן סיימו בשנת 2010 344 נשים שהן 15.8% כלל המסיימים. זמן החציון לנשים בבקעת בית שאן 2010 הוא 2:00:38 שע'.
יש בארה"ב מירוצים בהם הזמן החציוני הוא מעל 2:30 שע'. מן הסתם במירוצים אלה אחוז הנשים הוא גבוה. לדוגמה: "Nike Women’s" – 94%, 2:41:04; "Disney Princess "- 97%, 2:37:04; "26.2 with Donna" - 74%, 2:34:38".
חציון הגברים בבקעת בית שאן 2010 הוא 1:48:24.
 
באנגליה מתקיים ברציפות משנת 1983 מירוץ בשם "חצי מרתון הסוס הלבן". רמת התוצאות שם די דומה לזו שבבקעת בית- שאן.

טבלה מספר 4: מספר גברים מסיימים וזמן ממוצע שלהם ב"חצי מרתון הסוס הלבן" באנגליה
 

שנה

גברים מסיימים

זמן ממוצע לגברים

1983

342

1:36:26

1984

198

1:30:44

1985

160

1:32:36

1986

102

1:28:09

1987

201

1:32:08

1988

216

1:30:04

1989

115

1:28:17

1990

187

1:37:21

1991

227

1:34:21

1992

132

1:33:30

1993

159

1:33:47

1994

148

1:33:27

1995

139

1:35:52

1996

167

1:36:59

1997

191

1:39:54

1998

181

1:38:12

1999

165

1:38:16

2000

209

1:38:30

2001

69

1:39:18

2002

173

1:39:37

2003

151

1:38:29

2004

283

1:42:59

2005

281

1:43:37

2006

341

1:44:03

2007

307

1:44:13

2008

241

1:43:07

2009

330

1:44:55

2010

285

1:43:57

 

טבלה מספר 5: מספר מסיימות וממוצע לרצות ב"חצי מרתון הסוס הלבן" באנגליה:

שנה

מספר נשים מסיימות

זמן ממוצע לנשים

1983

21

1:53:36

1984

24

1:46:47

1985

13

1:43:29

1986

8

1:38:40

1987

21

1:45:16

1988

22

1:45:18

1989

26

1:43:42

1990

26

1:56:20

1991

29

1:48:06

1992

18

1:48:13

1993

31

1:49:37

1994

28

1:48:28

1995

41

1:50:24

1996

45

1:52:28

1997

34

1:48:42

1998

40

1:11:27

1999

38

1:51:06

2000

54

1:52:46

2001

22

1:58:38

2002

34

1:56:50

2003

49

1:53:11

2004

99

1:56:12

2005

99

1:57:12

2006

149

1:55:45

2007

145

1:58:22

2008

140

1:58:35

2009

157

1:57:10

2010

155

1:56:18

 

עובדות נוספות על מירוץ הסוס הלבן:
1) מספר הרצים היורדים משעה וחצי הולך ופוחת עם השנים. ב- 1984 היו 110 מתוך 225 מסיימים (48.9%) בעוד ב – 2010 היו 62 מתוך 440 מסיימים (14.1%).
2) אין במירוץ זה זמנים של יותר משלוש שעות.
הנתונים על "מירוץ הסוס הלבן" מתוך אתר המירוץ .

במירוץ חצי מרתון אחר באנגליה שהוא גדול הרבה יותר, חצי המרתון של העיר באת' (Bath), מספר המסיימים בשנת 2011 היה 10,815 (מתוכם 4394 נשים - 40.6%) והזמן הממוצע היה 2:05:17 שע'. 543 ירדו מ – 1:30 שע' לפי זמן הזינוק (5%) וקצת יותר לפי זמן הצ'יפ. 4830 רצים סיימו בפחות משעתיים לפי זמן הזינוק ועוד קרוב לאלף לפי זמן הצ'יפ. 103 רצים סיימו בזמן של יותר משלוש שעות.

בחצי מרתון ברלין המתקיים יש עלייה של החציון במקביל לעליה של מספר הרצים בשנים – 2002 – 2005, אולם מאז, למרות הגדלה ניכרת של מספר הרצים וגידול באחוז הנשים המשתתפות, אין עליה נוספת של החציון. הנתונים מופיעים בטבלה מספר 6.

טבלה מספר 6: נתונים על חצי מרתון ברלין בשנים 2002 – 2010

 

שנה

מסיימים

מתחת 1:30

מעל 2:00

חציון

מספר נשים

חציון נשים

חציון גברים

2010

19676

916 (4.7 %)

9102 (46.3%)

1:58:35

6040 (30.7%)

2:08:42

1:54:16

2009

17912

916 (5.1%)

8103 (45.2%)

1:57:58

5454 (30.4%)

2:08:41

1:53:40

2008

17603

873 (5.0%)

8108 (46.1%)

1:58:23

5096 (28.9%)

2:08:44

1:54:26

2007

15873

678 (4.3%)

7638

(48.1%)

1:59:16

4369 (27.5%)

2:10:25

1:55:27

2006

13385

578 (4.3%)

6542 (48.9%)

1:59:31

3732 (27.9%)

2:10:24

1:55:34

2005

12298

570 (4.6%)

5906 (48.0%)

1:59:03

3250 (26.4%)

2:11:44

1:55:12

2004

11039

601 (5.4%)

4682 (42.4%)

1:57:08

2837 (25.7%)

2:08:12

1:53:34

2003

10997

646 (5.9%)

4173 (37.9%)

1:55:11

2647 (24.1%)

2:05:59

1:51:53

2002

9489

675 (7.1%)

3210 (33.8%)

1:53:36

2171 (22.9%)

2:05:36

1:50:12

 
 

סיכום
נראה שיש קשר בין מספר הרצים והתפלגות התוצאות: ככל שעולה מספר הרצים – שיעור הצטרפותם של הרצים שהזמן שלהם יותר משעתיים גדול יותר מאשר של אלה שזמנם פחות משעה וחצי. 
בישראל, רוב הרצים בחצי מרתון הם גברים. בארה"ב, הנשים מהוות את הרוב. זו אחת הסיבות שממוצע הזמנים בארה"ב הוא איטי יותר.
כאשר מדובר במירוצים גדולים יתכן שלצפיפות יש גם כן השפעה לרעה על זמני הרצים. כמוכן יתכן שחלק מהנתונים המקובצים (ממוצע, חציון) מתייחסים לזמן מהזינוק ולא לזמן נטו (זמן צ'יפ).
 

שליחת תגובה למחבר המאמר  במייל

 

 
 

 

סגור